Περίοδος 2007 έως σήμερα

Το 2007 ο Σύλλογος επιστρέφει στον φυσικό του χώρο και εγκαθίσταται σε μέρος των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Διαθέτει γραφείο, εντευκτήριο, αποδυτήρια, χώρο για την ιστιοπλοΐα τριγώνου, αποθήκη υλικών και θέσεις ελλιμενισμού σκαφών ανοικτής θαλάσσης. Εκκρεμεί από πλευράς πολιτείας η οριστικοποίηση της επανεγκατάστασης.