ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΕΑΝΑΤΚ

Πρόσκληση 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΜΕΘΑΝΑ 2014 (Overall)

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τα αποτελέσματα  του αγώνα "ΜΕΘΑΝΑ  2014" (Συνολικά Αποτελέσματα)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΜΕΘΑΝΑ 2014 (2η Ημέρα)

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τα αποτελέσματα της

2ης Ημέρας του αγώνα "ΜΕΘΑΝΑ 2014"

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΜΕΘΑΝΑ 2014 (1η Ημέρα)

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τα  αποτελέσματα της 1ης Ημέρας του αγώνα "ΜΕΘΑΝΑ  2014" 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ "ΜΕΘΑΝΑ 2014"

Μπορείτε να κατεβάσετε Τις Οδηγίες Πλου και τα Όρια τερματισμού για τον αγώνα "ΜΕΘΑΝΑ 2014"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Enrty List  IRC - ΜΕΘΑΝΑ 2014.docx)Enrty List IRC - ΜΕΘΑΝΑ 2014.docx[Entry List IRC]23 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Enrty List ORC CLUB -ΜΕΘΑΝΑ 2014.docx)Enrty List ORC CLUB -ΜΕΘΑΝΑ 2014.docx[Entry List ORC CLUB]26 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Enrty List ORC CLUBNS -ΜΕΘΑΝΑ 2014.docx)Enrty List ORC CLUBNS -ΜΕΘΑΝΑ 2014.docx[Entry List ORC CLUB NS]25 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Enrty List ORC INT - ΜΕΘΑΝΑ 2014.docx)Enrty List ORC INT - ΜΕΘΑΝΑ 2014.docx[Entry List ORC INT]23 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Methana_2014_Οδηγίες_Πλου.doc)Methana_2014_Οδηγίες_Πλου.doc[Οδηγίες Πλου]489 kB

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΘΑΝΑ 2014

Επισυνάπτεται  η Προκήρυξη του αγώνα Μέθανα 2014

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Methana_2014_ NOR.doc)Methana_2014_ NOR.doc[ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΘΑΝΑ 2014]155 kB