ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ


07-11 Απριλίου 2017
Ε.Ι.Ο – Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ


 

seanatk logo   eio logo

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

1. ΚΑΝΟΝΕΣ

1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας ISAF 2017‐2020 (RRS)

1.2 Των κανονισμών της κλάσης.

1.3 Της παρούσας προκήρυξης

1.4 Των οδηγιών πλου

1.5 Των σχετικών εγκυκλίων της ΕΙΟ‐ Αγωνιστικό πρόγραμμα 2017 (Κεφάλαιο Γ)

1.6 Για την κατηγορία Optimist, Στον κανόνα 61.1 προστίθεται: Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η ένσταση, αμέσως μετά τον τερματισμό του.

2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα χορηγηθεί από την οργανώτρια αρχή.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στην Πανελλαδική πρόκριση έχουν 120 αθλητές- αθλήτριες στην κατηγορία Optimist καθώς και 80 αθλητές -αθλήτριες στην κατηγορία Laser 4,7 από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, οι οποίοι θα προκύψουν από τα τελικά αποτελέσματα των περιφερειακών πρωταθλημάτων. Ο τρόπος επιλογής των αθλητών κάθε περιφέρειας αναφέρεται στο Κεφάλαιο Γ, παράγραφος 3, του αγωνιστικού προγράμματος 2017.Τα σκάφη πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματεία των αγώνων μέχρι τη Τρίτη, 04/04/2017, ώρα 17:00.

3.2 Δηλώσεις- Εγγραφές – Καταμέτρηση υλικών στις εγκαταστάσεις του ΣΕΑΝΑΤΚ, Παρασκευή, 07/04/2017, ώρες
09:00-17:00 για την κατηγορία Laser 4,7.

3.3 Δηλώσεις – Εγγραφές - Σφράγισμα πανιών στις εγκαταστάσεις του ΣΕΑΝΑΤΚ, Παρασκευή, 07/04/2017,ώρες
10:00- 17:00 για την κατηγορία Optimist.

3.4 Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν φωτοτυπίες με φαξ ή email τα εξής:
• Δήλωση συμμετοχής αθλητή/τριας
• Δήλωση συμμετοχής φουσκωτού
• Ασφάλεια σκαφών και φουσκωτού
• Δίπλωμα ταχυπλόου
• Ταυτότητα προπονητή ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή

3.5 Για να γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής απαιτείται ο όμιλος να διαθέτει σωστικό σκάφος και προπονητή, το όνομα του οποίου πρέπει να γνωστοποιηθεί με τη δήλωση συμμετοχής του ομίλου

3.6 Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 10€ ανά σκάφος

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

4.1 Ιστιοδρομίες: 08, 09, 10,& 11 Απριλίου.

4.2 Θα διεξαχθούν 11 ιστιοδρομίες. Δε θα διεξαχθούν περισσότερες από 4 ιστιοδρομίες την ημέρα.

4.3 Η προγραμματισμένη ώρα για το προειδοποιητικό σήμα για την πρώτη ιστιοδρομία κάθε ημέρας είναι 11.55 .

5. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

5.1 Κάθε σκάφος πρέπει να προσκομίσει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης.

5.2 Ένα σκάφος ή ο εξοπλισμός του μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για συμμόρφωση με τους κανονισμούς της κλάσεως και τις οδηγίες πλου. Στη θάλασσα ένας καταμετρητής της επιτροπής αγώνων μπορεί να οδηγήσει ένα σκάφος αμέσως στο χώρο που θα του υποδείξει για έλεγχο.

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από την γραμματεία των αγώνων την Παρασκευή, 07 Απριλίου, κατά τη διάρκεια των εγγραφών.

7. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στο Σαρωνικό κόλπο .

8. ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ
Λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου.

9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ

9.1 Θα ισχύει το παράρτημα P των RRS.

9.2 Η ποινή για παραβάσεις των άρθρων 5.2 και 11 της προκήρυξης και των κανονισμών των κλάσεων μπορεί να είναι μικρότερη από ακύρωση κατά την κρίση της επιτροπής ενστάσεων.

10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

10.1 Πρέπει να ολοκληρωθούν 4 ιστιοδρομίες ώστε η ο αγώνας να είναι έγκυρος.

10.2

(α) Εάν ολοκληρωθούν έως και 4 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών σε όλες τις ιστιοδρομίες.

(β) Εάν ολοκληρωθούν από 4 έως και 9 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το
σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρουμένης της χειρότερης.

(γ) Εάν ολοκληρωθούν 10 ή περισσότερες ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρουμένων των δύο χειρότερων.

11. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων. Οι χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους, να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick ‐ stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής καθώς και να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου.

12. ΕΠΑΘΛΑ
Δεν θα απονεμηθούν έπαθλα.

13. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS‐ISAF. Ο διοργανωτής Όμιλος και οι Επιτροπές δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα. Βλέπε τον κανόνα 4
«Απόφαση για συμμετοχή σε αγώνα». Η διοργανώτρια αρχή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημία υλικών ή τραυματισμό ή θάνατο που δύναται να υποστεί κανείς από γεγονότα συναφή πριν, ή κατά την διάρκεια, ή μετά από την διοργάνωση.

14. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Όλα τα συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία κάλυψη (540.000€). Για όλα τα αγωνιζόμενα σκάφη ορίζεται, το ύψος της κάλυψης σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (World Sailing) από τη διοργανώτρια αρχή.

15. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μετά το πέρας των περιφερειακών και έως 30 Μαρτίου θα αναρτηθεί στο επίσημο site της ΕΙΟ κατάσταση με τα ονόματα αθλητών /τριων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πανελλαδική πρόκριση για την κατάρτιση της εθνικής ομάδας.

 

 ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΓΩΝΑ: 
   LOGO FALHROY vmg  sailingandmorecropped