ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ No. 1

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΤΡΕΙΛΕΡ ΚΑΙ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ

 

Για την διευκόλυνση και την απρόσκοπτη λειτουργία του χερσαίου χώρου των εγκαταστάσεων ιστιοπλοΐας τριγώνου στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δ/Καλλιθέας κατά την περίοδο διενέργειας των αγώνων ιστιοπλοΐας – και δεδομένου του ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων – προβλέπονται τα ακόλουθα:
1) Τα συμμετέχοντα στον αγώνα σκάφη θα ξεφορτώνονται από τα αυτοκίνητα και τρέιλερ των αποστολών έξωθεν του περιφραγμένου χώρου ιστιοπλοΐας τριγώνου και μετά θα εισέρχονται σ’ αυτόν.

2) Τα ΙΧ οχήματα των συμμετεχόντων αποστολών θα παρκάρουν σε χώρους εντός των θέσεων στάθμευσης της Μαρίνας που δεν θα εμποδίζουν την λειτουργία της.

3) Η καθέλκυση και ανέλκυση των συνοδευτικών σκαφών των αποστολών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την γλύστρα της Ναυταθλητικης Μαρίνας Δ Καλλιθέας.

4) Τα συνοδευτικά φουσκωτά καθ’ όλη την διάρκεια της διοργάνωσης των αγώνων θα ελλιμενίζονται σε χώρους ελλιμενισμού εντός της Μαρίνας και όχι στο κανάλι των εγκαταστάσεων ιστιοπλοΐας τριγώνου προκειμένου να μην παρεμποδίζεται ο είσπλους και ο έκπλους των σκαφών.

Θα υπάρχουν εντεταλμένα άτομα του Ομίλου μας τα οποία θα διευκολύνουν με οδηγίες τους συμμετέχοντες προπονητές και αθλητές.
Η τήρηση των ανωτέρω θα διευκολύνει τους συμμετέχοντες και θα επιτρέψει την ομαλή διενέργεια των αγώνων.

Εκ της Γραμματείας
ΣΕΑΝΑΤΚ