ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ


07-11 Απριλίου 2017
Ε.Ι.Ο – Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ

seanatk logo   eio logo

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ


[DP] ορίζει ένα κανόνα για την παράβαση του οποίου η ποινή ευρίσκεται στη διακριτική απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων και μπορεί να είναι μικρότερη από ακύρωση.
[NP] ορίζει η παράβαση αυτού του κανόνα δεν αποτελεί αιτία υποβολής ένστασης από ένα
[SP] ορίζει ένα κανόνα για τον οποίο μία ορισμένη μπορεί να επιβληθεί από την Επιτροπή Αγώνων χωρίς εκδίκαση.
1. ΚΑΝΟΝΕΣ
1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας ISAF 2017-2020 (RRS)
1.2 Των κανονισμών της κλάσης.
1.3 Της παρούσας προκήρυξης
1.4 Των οδηγιών πλου
1.5 Των σχετικών εγκυκλίων της ΕΙΟ- Αγωνιστικό πρόγραμμα 2017 (Κεφάλαιο Γ)
1.6 Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η ένσταση, αμέσως μετά τον τερματισμό του.
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Οι ανακοινώσεις στους αγωνιζόμενους θα δημοσιεύονται στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων ο οποίος θα βρίσκεται έξω από τη γραμματεία των ομίλων.
3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
3.1 Κάθε αλλαγή στις οδηγίες πλου θα ανακοινώνεται πριν από τις 09:00 της ημέρας στην οποία θα τεθεί σε εφαρμογή.
3.2 Αλλαγές στο πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινώνονται μέχρι τις 20:00 της προηγούμενης ημέρας.
4. ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ
4.1 Σήματα στη στεριά θα επιδεικνύονται στον ιστό που θα βρίσκεται έξω από τη γραμματεία των αγώνων.
4.2 Όταν επιδεικνύεται ο Απαντητικός Επισείων στη στεριά σημαίνει «Η ιστιοδρομία αναβάλλεται. Το προειδοποιητικό σήμα δε θα δοθεί νωρίτερα από 30 λεπτά μετά την υποστολή του». Αυτό αλλάζει τα οπτικά σήματα αγώνων.
5. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ
5.1 Οι αθλητές των Laser 4,7 θα αγωνιστούν σε ένα γκρουπ.
5.2 Οι αθλητές των Optimist θα αγωνιστούν σε 2 ισάριθμα γκρουπ (κόκκινο και λευκό) . Ο διαχωρισμός των γκρουπ θα ανακοινώνεται πριν από τις 09:00 της ημέρας για την οποία θα ισχύει. Οι αγώνες θα περιλαμβάνουν 2 μέρες προκριματικής φάσης και 2 ημέρες τελικής φάσης.
5.3 Η πρώτη καθώς και η δεύτερη ημέρα των αγωνων για την κατηγορία optimist θα είναι προκριματικοί
5.4 Τα γκρουπ της πρώτης ημέρας θα προκύψουν από τα αποτελέσματα των περιφερειακών πρωταθλημάτων ως εξής:
Περ. Αθηνών Περ. Ευβοϊκού Περ. Ν. Αιγαίου Περ .Β & Θεσσαλ. Περ. Ν Δυτική Περ. Κεντρικής
1ος Κοκ. γκρουπ 1ος Κοκ .γκρουπ 1ος Κοκ .γκρουπ 1ος Λευκο γκρουπ 1ος Λευκο.γκρουπ 1ος Λευκο γκρουπ
2ος Λευκο γκρουπ 2ος Λευκο γκρουπ 2ος Λευκο γκρουπ 2ος Κοκ. γκρουπ 2ος Κοκ. γκρουπ 2ος Κοκ. γκρουπ
3ος Κοκ. γκρουπ 3ος Κοκ. γκρουπ 3ος Κοκ. γκρουπ 3ος Λευκο γκρουπ 3ος Λευκο γκρουπ 3ος Λευκο γκρουπ
4ος Λευκο γκρουπ 4ος Λευκο γκρουπ 4ος Λευκο γκρουπ 4ος Κοκ. γκρουπ 4ος Κοκ. γκρουπ 4ος Κοκ. γκρουπ
5.5 Στην Προκριματική φάση θα πραγματοποιηθούν 6 ιστιοδρομίες
5.6 .Η προκριματική φάση θα μετράει αν πραγματοποιηθούν έστω και 4 ιστιοδρομίες.
5.7 Σε περίπτωση που στην προκριματική φάση των 2 πρώτων ημερών δεν πραγματοποιηθούν 4 ιστιοδρομίες θα χρησιμοποιηθεί μια μέρα από την τελική φάση.
5.8 Αν πραγματοποιηθούν 4 ιστιοδρομίες και άνω στην προκριματική φάση θα εξαιρείται η χειρότερη.
Στο τέλος της προκριματικής φάσης θα πρέπει απαραιτήτως τα γκρουπ να έχουν συμπληρώσει τον ίδιο αριθμό ιστιοδρομιών. Σε περίπτωση που κάποιο από τα γκρουπ έχει συμπληρώσει παραπάνω ιστιοδρομία αυτή θα εξαιρείται.
5.9 Στην τελική φάση οι αθλητές θα αγωνιστούν σε 2 (χρυσό, αργυρό) γκρουπ με βάση τη θέση στην κατάταξη κατά την προκριματική φάση. Οι 60
πρώτοι θα αγωνιστούν στο χρυσό γκρουπ, οι υπόλοιποι θα αγωνιστούν στο αργυρό γκρουπ.
Η τελική φάση θα μετράει έστω και αν πραγματοποιηθεί μια ιστιοδρομία.
Σε περίπτωση που δεν διεξαχθούν ιστιοδρομίες τις ημέρες της τελικής φάσης οι νικητές θα προκύψουν από τη βαθμολογία της προκριματικής φάσης,
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
6.1 Ημ/νία 07/04 10:00 –14:00 & 16:00 - 18:00 αφίξεις-δηλώσεις- έλεγχος εξοπλισμού & σφράγισμα πανιών
Ημ/νία 08/04 11:55 ιστιοδρομίες
Ημ/νία 09/04 11:55 ιστιοδρομίες
Ημ/νία 10/04 11:55 ιστιοδρομίες
Ημ/νία 011/04 11:55 ιστιοδρομίες
6.2 Θα διεξαχθούν 11 ιστιοδρομίες. Δε θα διεξαχθούν περισσότερες από 4 ιστιοδρομίες την ημέρα.
6.3 Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί προειδοποιητικό σήμα μετά τις 14:00 ώρα
7. ΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ
Τα σήματα των κλάσεων θα είναι λευκή σημαία με το σήμα της κλάσης για την κατηγορία Larer 4,7
Για την κατηγορία optimist θα είναι λευκή σημαία με το σήμα της κλάσης η οποία θα συνοδεύεται με σημαία που θα χαρακτηρίζει το γκρουπ.
8. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού κόλπου.
9. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Τα διαγράμματα στο προσάρτημα Α απεικονίζουν την περιοχή των ιστιοδρομιών, τις διαδρομές, την κατά προσέγγιση γωνία μεταξύ των σκελών, τη σειρά με την οποία πρέπει να παρακαμφθούν και την πλευρά στην οποία πρέπει να αφεθούν τα σημεία στροφής
10. ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ
10.1 Τα σημεία στροφής 1, 2, 3S/ 3P θα είναι φουσκωτές σημαδούρες χρώματος κίτρινου και τα σημεία στροφής 4S/ 4P, 5 θα είναι κίτρινες φουσκωτές σημαδούρες.
10.2 Τα σημεία της εκκίνησης θα είναι σκάφος της επιτροπής Αγώνων και ιστός με πορτοκαλί σημαία σε σημαδούρα ή σε φουσκωτό σκάφος της επιτροπής αγώνων.
10.3 Τα σημεία του τερματισμού θα είναι σκάφος της επιτροπής αγώνων και σημαδούρα με ιστό και σημαία
11. ΕΚΚΙΝΗΣΗ
11.1 Η γραμμή εκκίνησης θα είναι μεταξύ ιστών που φέρουν πορτοκαλί σημαίες στα σημεία της εκκίνησης.
[DP] [NP] Σκάφη που δεν έχει δοθεί το προειδοποιητικό τους σήμα πρέπει να ευρίσκονται τουλάχιστον 50 μέτρα πίσω από την γραμμή εκκίνησης και τις προεκτάσεις της.
11.2 Εάν ένα σκάφος εκκινήσει αργότερα από 4 λεπτά μετά το σήμα της εκκίνησής του, θα βαθμολογηθεί DNS χωρίς ακρόαση. Αυτό τροποποιεί τον κανόνα Α4.
12. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η γραμμή τερματισμού θα είναι μεταξύ ιστών που φέρουν πορτοκαλί σημαίες στα σημεία του τερματισμού

13. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ
13.1 Θα ισχύσει το Παράρτημα P.
13.2 Η ποινή για παραβάσεις των οδηγιών πλου 11.2, 17.2, 19, 22 και 23 και των κανονισμών της κλάσης μπορεί να είναι μικρότερη από ακύρωση κατά την κρίση της επιτροπής ενστάσεων.

14. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ
[SP] Εάν ένα σκάφoς δε τερματίσει μέσα σε 15 λεπτά αφού το πρώτο σκάφος ολοκληρώσει τη διαδρομή και τερματίσει θα βαθμολογηθεί DNF χωρίς ακρόαση. Αυτό αλλάζει τους κανόνες 35, Α4 και Α5.

15. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
15.1 Έντυπα ενστάσεων διατίθενται από τη γραμματεία των αγώνων. Οι ενστάσεις και αιτήσεις αποκατάστασης ή επανεξέτασης πρέπει να υποβάλλονται εκεί πριν από το αντίστοιχο χρονικό όριο.
15.2 Για κάθε κλάση το χρονικό όριο για την υποβολή ενστάσεων είναι 60 λεπτά μετά τον τερματισμό του τελευταίου σκάφους στην τελευταία ιστιοδρομία της ημέρας ή την εγκατάλειψη των ιστιοδρομιών για την ημέρα από την επιτροπή αγώνων.
15.3 Οι ενστάσεις από την επιτροπή αγώνων και την επιτροπή ενστάσεων θα ανακοινώνονται πριν από το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων για να ενημερωθούν τα εναγόμενα σκάφη σύμφωνα με τον κανόνα 61.1b
15.4 Σκάφος που αποδέχθηκε ποινή σύμφωνα με τον κανόνα 44.1 πρέπει να συμπληρώσει ένα έντυπο αποδοχής ποινής στη γραμματεία των αγώνων πριν από το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων.
15.5 Κατάλογος των σκαφών που έχουν τιμωρηθεί από την επιτροπή ενστάσεων για παράβαση του κανόνα 42 θα ανακοινώνονται.
15.6 Παράβαση των οδηγιών πλου 15.4, 17.2, 18, 19, 22 και 23 δεν μπορεί να αποτελέσει αιτία για ένσταση από άλλο σκάφος.
15.7 Το πρόγραμμα και ο τόπος εκδίκασης των ενστάσεων θα ανακοινώνεται το αργότερο 30 λεπτά μετά το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων.
15.8 Την τελευταία ημέρα των αγώνων, αιτήσεις επανάληψης ακροαματικής διαδικασίας θα πρέπει να υποβάλλονται:
α. Πριν από το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων αν ο αιτών ενημερώθηκε για την απόφαση την προηγούμενη ημέρα
β. Όχι αργότερα από 30 λεπτά μετά την ενημέρωση του αιτούντος για την απόφαση την ίδια ημέρα.
Αυτό τροποποιεί τον κανόνα 66
16. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
16.1 H πρόκριση θα μετράει έστω και με 4 ιστιοδρομίες. .
16.2 Η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών του από τις ιστιοδρομίες.
Εάν ολοκληρωθούν από 4 έως και 9 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών του σε
όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρουμένης της χειρότερης.
Εάν ολοκληρωθούν 10 ή περισσότερες ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών του σε
όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρουμένων των δύο χειρότερων.
Για να ζητήσει διόρθωση ενδεχόμενου λάθους στη βαθμολογία ένας αθλητής, πρέπει να συμπληρώσει και να καταθέσει στη γραμματεία των αγώνων ένα έντυπο αναθεώρησης βαθμολογίας
17. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
17.1 Σκάφη που χρειάζονται βοήθεια θα πρέπει να προκαλούν την προσοχή χρησιμοποιώντας την σφυρίχτρα τους ή με το κουπί τους ή με τα χέρια τους. Η επιτροπή αγώνων διατηρεί το δικαίωμα να βοηθήσει σκάφη που κατά την κρίση της χρειάζονται βοήθεια, ανεξάρτητα εάν το ζήτησαν ή όχι. Αυτό δε μπορεί να αποτελέσει αιτία για αποκατάσταση. Αυτό αλλάζει τον κανόνα 62.1(α)
17.2 Ένα σκάφος που εγκαταλείπει μία ιστιοδρομία πρέπει να ειδοποιήσει την επιτροπή αγώνων το συντομότερο δυνατόν.
18. ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
18.1 [DP] [NP] Αντικατάσταση κατεστραμμένου ή απολεσθέντος εξοπλισμού δε θα επιτρέπεται χωρίς την άδεια της επιτροπής αγώνων. Οι αιτήσεις αντικατάστασης θα πρέπει να υποβάλλονται το συντομότερο λογικά δυνατόν.

19. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ
[DP] [NP] Ένα σκάφος ή ο εξοπλισμός του μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για συμμόρφωση με τους κανονισμούς της κλάσεως και τις οδηγίες πλου. Στη θάλασσα ένας ελεγκτής εξοπλισμού ή καταμετρητής της επιτροπής αγώνων μπορεί να οδηγήσει ένα σκάφος αμέσως στο χώρο που θα του υποδείξει για έλεγχο.
20. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
[DP] [NP] Τα σκάφη μπορεί να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα χορηγηθεί από την οργανώτρια αρχή
21. ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Τα σκάφη επιτροπών θα φέρουν τα ακόλουθα διακριτικά
Σκάφος επιτροπής αγώνων: Πορτοκαλί σημαία με RC
Σκάφη επιτροπής ενστάσεων: Λευκή σημαία με IJ
Σκάφη δημοσιογράφων/φωτογράφων: Σημαία με MEDIA
22. [DP] ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
22.1 Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων. Οι χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους, να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick - stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής καθώς και να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου.
22.2 Κατά την διαδικασία της εκκίνησης τα σκάφη υποστήριξης θα πρέπει ευρίσκονται αγκυροβολημένα ή μη 100 μέτρα πίσω από την γραμμή εκκίνηση και τις προεκτάσεις της και να παραμένουν μακριά από την περιοχή της εκκίνησης από το προειδοποιητικό σήμα της ιστιοδρομίας μέχρις ότου όλα τα σκάφη να τερματίσουν την ιστιοδρομία ή η επιτροπή αγώνων σημάνει αναβολή, γενική ανάκληση ή διακοπή της ιστιοδρομίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κανονισμού αυτού η επιτροπή αγώνων μπορεί να επιβάλει στον χειριστή να αποχωρήσει εκτός αγωνιστικού χώρου.
22.3 Για να παρακολουθήσουν την ιστιοδρομία τα σκάφη υποστήριξης μπορούν να κινούνται, περίπου 100 μέτρα από την περιοχή των αγώνων.
22.4 Σκάφος της επιτροπής αγώνων ή της επιτροπής ενστάσεων μπορεί να υποδείξει σε ένα σκάφος υποστήριξης να απομακρυνθεί περισσότερο από την περιοχή των αγώνων. Σε αυτή την περίπτωση το εν λόγω σκάφος θα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα.
22.5 Η παράβαση του άρθρου 22 των οδηγιών πλου μπορεί να τιμωρηθεί με ακύρωση από τη συγκεκριμένη ιστιοδρομία όλων των σκαφών που σχετίζονται με το σκάφος υποστήριξης ή με άλλη ποινή στη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής ενστάσεων.
23. [DP] [NP] ΡΥΠΑΝΣΗ
Τα σκάφη δεν πρέπει να πετούν απορρίμματα στη θάλασσα.
24. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
α. Όλοι οι αθλητές και αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS ISAF «Απόφαση για συμμετοχή σε αγώνα».
β. Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, ο διοργανωτής όμιλος, οι Επιτροπές και οι εθελοντές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα και δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για ζημία υλικών ή τραυματισμό ή θάνατο που δύναται να υποστεί οιοσδήποτε από γεγονότα συναφή πριν, κατά την διάρκεια, ή μετά από την διοργάνωση.
γ. Η Προκήρυξης των Αγώνων και οι Οδηγίες Πλου με κανένα τρόπο δεν περιορίζουν ή ελαττώνουν την ολική και απεριόριστη ευθύνη ενός αγωνιζομένου ότι είναι μοναδικός και αποκλειστικά υπεύθυνος για το χειρισμό ενός σκάφους με το οποίο αυτός ή αυτή ιστιοδρομεί.
25. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
25.1 Όλα τα συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν την ελάχιστη προβλεπόμενη από την νομοθεσία κάλυψη (540.000€).
25.2 Για τα αγωνιζόμενα σκάφη ορίζεται ως ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη το ποσό των 540.000€ μη συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας ρύπανσης.