Ανακοίνωση

Ο ΣΕΑΝΑΤΚ γνωστοποιεί τη ματαίωση όλων των αθλητικών εκδηλώσεων των τμημάτων του (προπονήσεις και συμμετοχή σε αγώνες) για το χρονικό διάστημα μέχρι και τις 24 Μαρτίου 2020.

Το μέτρο αυτό λαμβάνεται σε συνέχεια της έκδοσης της απόφασης επιβολής προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων αθλητικών εκδηλώσεων άνω των 60 ατόμων (ΦΕΚ 782/10.3.2020) και της σχετικής απόφασης της Ε.Ι.Ο. της 11.3.2020, περί αναβολής των περιφερειακών πρωταθλημάτων και διασυλλογικών αγώνων.

Πρωτίστως, γνώμονάς μας είναι η λήψη όλων των δυνατών προληπτικώνμέτρων, με ψυχραιμία και χωρίς υπερβολές, για την προστασία κυρίως των παιδιών και των ευαίσθητων ομάδων, και τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Εάν υπάρξει κάτι νεώτερο, θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου