Σταδιακή Λειτουργία Εγκαταστάσεων και επανέναρξη προπονήσεων

Αγαπητά μέλη, αθλητές και προπονητές.

σχετικά με την σταδιακή επανέναρξη λειτουργίας του αθλητισμού και των
εγκαταστάσεων, συνοψίζουμε παρακάτω τα ισχύοντα βάσει των αποφάσεων της
12.5.2020:

α. Τρίγωνο

Με βάση τη σχετική ΚΥΑ της 11.5.2020 (συνημμένη), επιτρέπεται από
12.5.2020 η προπονητική λειτουργία για σκάφη με πλήρωμα μέχρι 2 ατόμων
και αθλητές άνω των 15 ετών.

Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως τίποτε ακόμη για τις μικρότερες ηλικίες.

"Άρθρο 4. Κατ' εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων από τις
12.5.2020 ...
στ) Η λειτουργία των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων για τα αθλήματα:
ιστιοπλοΐα (σε σκάφη με πλήρωμα μέχρι δύο [2] ατόμων), κωπηλασία (σε
λέμβους με πλήρωμα μέχρι δύο [2] ατόμων), κανόε-καγιάκ, όρθια
σανιδοκωπηλασία (SUP), κυματολίσθηση με σανίδα (surf) και θαλάσσιο σκι,
καθώς και η χρήση των εγκαταστάσεων αυτών αποκλειστικά και μόνον για
προπονητικούς σκοπούς από αθλούμενους, ηλικίας δεκαπέντε (15) ετών και
άνω."

Επισημαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό να τηρηθούν από όλους με απόλυτη
ακρίβεια και υπευθυνότητα όλα τα σχετικά Υγειονομικά Πρωτόκολλα από ΕΙΟ
& ΓΓΑ (συνημμένα), όπως φυσικά και οι συστάσεις για τήρηση των μέτρων
ασφαλείας από τον ΕΟΔΥ.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται μέτρα πρόληψης σχετικά με την ώρα και τον
τρόπο προσέλευσης, τον τρόπο λειτουργίας στην ξηρά και στη θάλασσα, τα
αποδυτήρια, ενώ για τις προπονήσεις υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό των
αθλητών / προπονητή:

- Για τμήματα αρχαρίων στο 1/3 (δηλ. 3 αθλητές ανά προπονητή)
- Για τμήματα αγωνιστικά στο 1/2 (δηλ. 5 αθλητές ανά προπονητή)
- Κανένας αθλητής στο φουσκωτό.

Τις επόμενες ημέρες θα συντονίσουμε σε επίπεδο Ομίλου τις σχετικές
ενέργειες και το πρόγραμμα προπονήσεων για παιδιά ηλικίας άνω των 15
ετών..

β) Ανοικτή Θάλασσα

Ισχύει μέχρι τις 18.5.2020 ο περιορισμός απόπλου των σκαφών.

Μετά, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, ισχύει και για την ανοικτή
θάλασσα η πρόβλεψη για προπονήσεις μέχρι 2 ατόμων ανά σκάφος.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της ΕΑΘ
https://www.offshore.org.gr/.

Για τους αγώνες Ανοικτής Θάλασσας, δεν υπάρχει σε ισχύ καμία απόφαση
μετάθεσης σε μελλοντικό χρόνο της έναρξης διεξαγωγής τους (πχ Ιούλιο),
πέραν των όσων περιορισμών επιβάλλονται από την Πολιτεία.

Συνεπώς αναμένουμε τις αποφάσεις της Πολιτείας για άρση των σχετικών
περιορισμών και τις επίσημες σχετικές ανακοινώσεις της ΕΙΟ / ΕΑΘ.

Έφτασε η στγμή που επιστρέφουμε σιγά σιγά στο υγρό στοιχείο και στο
άθλημά μας!

Όμως δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι είναι πολύ σημαντική η πιστή τήρηση του
Πρωτόκολλου Υγειονομικής Προστασίας, έτσι ώστε να προστατευτούμε εμείς
και οι συνάνθρωποί μας.

Καλή και Προσεκτική επάνοδο!