"ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΕΑΝΑΤΚ 2017"

 O Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων και Ναυτικών Αθλημάτων Τζιτζιφιών Καλλιθέας (ΣΕΑΝΑΤΚ) προκηρύσσει τον ιστιοπλοϊκό αγώνα «ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΕΑΝΑΤΚ 2017» για σκάφη ανοικτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORC (International, Club ή Non-Spinnaker), IRC, J24 και Platu 25. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017, στον Φαληρικό όρμο σε τριγωνικό στίβο.

  • Πέμπτη 15/6/2017 20:00 Λήξη χρονικού ορίου δηλώσεων συμμετοχής.
  • Παρασκευή 16/6/2017 20:00 Συγκέντρωση Κυβερνητών στα γραφεία του ΣΕΑΝΑΤΚ στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δέλτα και παραλαβή Οδηγιών Πλού. 
  • Σάββατο 17/6/2017 11:30 Εκκίνηση Αγώνα σε τριγωνικό στίβο.