"ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΕΑΝΑΤΚ 2018"

O ΣΕΑΝΑΤΚ προκηρύσσει τον ιστιοπλοϊκό αγώνα «ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΕΑΝΑΤΚ 2018» για σκάφη ανοικτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORC (International, Club ή Non-Spinnaker) και IRC. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 στην περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου.

 

  • Πέμπτη       29/03/2018 20:00 Λήξη χρονικού ορίου δηλώσεων συμμετοχής
  • Παρασκευή 30/03/2018 20:00 Συγκέντρωση Κυβερνητών στα γραφεία του ΣΕΑΝΑΤΚ στη
    Ναυταθλητική Μαρίνα Δέλτα και παραλαβή Οδηγιών Πλού.
  • Σάββατο      31/03/2018 10:30 Εκκίνηση Αγώνα : Φάληρο – Ν. Κασίδι αριστερά (περιστροφή) – Φάληρο (απόσταση 18 ν.μ. περίπου).

Ηλεκτρονική Αίτηση