ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΣΕΑΝΑΤΚ 2019

trigwno seanatk afisa

O ΣΕΑΝΑΤΚ προκηρύσσει τον ιστιοπλοϊκό αγώνα «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΣΕΑΝΑΤΚ 2019» για σκάφη ανοικτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORC (International, Club ή Non-Spinnaker) και IRC. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Μαίου 2019 στην περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου σε τριγωνικό στίβο.

Πέμπτη 23/5/2019 20:00 Λήξη χρονικού ορίου δηλώσεων συμμετοχής.
Παρασκευή 24/5/2019 20:00 Συγκέντρωση Κυβερνητών στα γραφεία του ΣΕΑΝΑΤΚ στη Ναυταθλητική Μαρίνα Καλλιθέας και παραλαβή Οδηγιών Πλού.
Σάββατο 25/5/2019 11:00 Εκκίνηση Αγώνα σε τριγωνικό στίβο.

 

 Ηλεκτρονική Αίτηση