«ΠΑΡΑΚΤΙΑ - ΙΩΣΗΦ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 2020"

O ΣΕΑΝΑΤΚ προκηρύσσει τον ιστιοπλοϊκό αγώνα «ΠΑΡΑΚΤΙΑ - ΙΩΣΗΦ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 2020» για σκάφη ανοικτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORC (International, Club ή Non-Spinnaker) και IRC. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου 2020 στην περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου.

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Πέμπτη    09/7/2020  20:00 Λήξη χρονικού ορίου δηλώσεων συμμετοχής.
Παρασκευή 10/07/2029 20:00 Ηλεκτρονική αποστολή Οδηγιών Πλού.
Σάββατο 11/07/2019 10:30 Εκκίνηση Αγώνα : Φάληρο – Ν. Κασίδι αριστερά (περιστροφή) – Φάληρο (απόσταση 18 ν.μ. περίπου).

Αγαπητοί Κυβερνήτες,

σας στέλνουμε συνημμένα τις Οδηγίες Πλου και τα Φύλλα Έναρξης Ιστιοδρομιών του αγώνα ΠΑΡΑΚΤΙΑ 2020.

Σας υπενθυμίζουμε:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΈΝΗ ΏΡΑ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ : 10:30 ΚΑΝΆΛΙ VHF: 74

ΔΙΑΔΡΟΜΉ: ΦΆΛΗΡΟ - Ν. ΚΑΣΊΔΙ - ΦΆΛΗΡΟ (18 Ν.Μ.)

Από τις 14 30 θα γίνεται περιοδικά ανάρτηση των προοδευτικών αποτελεσμάτων του αγώνα, στο facebook του Ομίλου.