Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αθηνών Laser 4.7 - Β' Φάση