"ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2020 - Εις μνήμη Μιχάλη Λυκουρόπουλου"

O ΣΕΑΝΑΤΚ προκηρύσσει τον ιστιοπλοϊκό αγώνα «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2020 – Εις μνήμη Μιχ. Λυκουρόπουλου» για σκάφη ανοικτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORC (International, Club ή Non-Spinnaker) και IRC. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 30 Αυγούστου 2020 στην περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Παρασκευή 28/8/2020 20:00 Λήξη χρονικού ορίου δηλώσεων συμμετοχής.
Σαββατο 29/8/2020 20:00 Ηλεκτρονική αποστολή Οδηγιών Πλού.
Κυριακή 30/8/2020 11:30 Εκκίνηση Αγώνα : Φάληρο – Ν. Λαγούσα αριστερά (περιστροφή) – Φάληρο (απόσταση 24 ν.μ. περίπου).

Περιορισμός πλού: Τα σκάφη οφείλουν να διέλθουν ανάμεσα
στη Μεγάλη και τη μικρή Λαγούσα.

Σημείωση:

Ώρα εκκίνησης 11:30

Διαδρομή: Φάληρο - Μεγάλη Λαγούσα (αριστερά) - Φάληρο  

Περιορισμός πλου: Υποχρεωτική διέλευση ανάμεσα σε Μεγάλη και Μικρή Λαγούσα

Δυνατότητα επιβράχυνσης στις Λαγούσες (τερματισμός από σκάφος επιτροπής) 

Διαθέσιμο χρονικό όριο τερματισμού: 20% περισσότερο από το συνηθισμένο για όλα τα σκάφη