"ΜΕΘΑΝΑ 2020"

O ΣΕΑΝΑΤΚ προκηρύσσει τον ιστιοπλοϊκό αγώνα «ΜΕΘΑΝΑ 2020» για σκάφη ανοικτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORC (International, Club ή Non-Spinnaker) και IRC. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 10 & 11 Οκτωβρίου 2020 στην περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου.
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Πέμπτη 8/10/2020 , ώρα 20:00 Λήξη χρονικού ορίου δηλώσεων συμμετοχής.
Παρασκευή  9/10/2020 , ώρα 20:00 Ηλεκτρονική αποστολή Οδηγιών Πλού.
Σάββατο 10/10/2020 , ώρα 10:30 Εκκίνηση 1ης ιστιοδρομίας:  Φάληρο – Πλατειά (αριστερά) – Ν. Μεγάλη Λαγούσα (απόσταση 20 ν.μ. περίπου) & ταυτόχρονη Εκκίνηση 2ης ιστιοδρομίας: Φάληρο – Πλατειά (αριστερά) – Ν. Μεγάλη Λαγούσα (δεξιά) - Φάληρο (απόσταση 32 ν.μ. περίπου).


Επεξήγηση για την 2η Ιστιοδρομία: Στη Μ. Λαγούσα, θα υπάρχει βαθμολογική πόρτα τερματισμού της 1ης Ιστιοδρομίας. Τα σκάφη, μετά τη διέλευσή τους από την πόρτα, θα συνεχίζουν την πλεύση τους για τον τερματισμό της 2ης Ιστιοδρομίας στο Φάληρο (Περαιτέρω λεπτομέρειες θα δοθούν με τις Οδηγίες Πλού).
Περιορισμός πλού: Τα σκάφη οφείλουν να διέλθουν ανάμεσα στη Μεγάλη και τη Μικρή Λαγούσα.

Κυριακή 11/10/2020 10:30 Εκκίνηση 3ης ιστιοδρομίας: Φάληρο – Ν. Κασίδι

(αριστερά) – Φάληρο (απόσταση 20 ν.μ. περίπου).