ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΣΕΑΝΑΤΚ 2021

 

O ΣΕΑΝΑΤΚ προκηρύσσει τον ιστιοπλοϊκό αγώνα «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΣΕΑΝΑΤΚ 2021» για σκάφη ανοικτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORC International, ORC Club και IRC. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 29 Μαίου 2021 στην περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου σε τριγωνικό στίβο..

Πέμπτη 27/5/2021 20:00 Λήξη χρονικού ορίου δηλώσεων συμμετοχής.
Παρασκευή 28/5/2021 20:00 Ηλετρονική αποστολή των Οδηγιών Πλού.
Σάββατο 29/5/2021 11:00 Εκκίνηση Αγώνα σε τριγωνικό στίβο.

Εφόσον οι συνθήκες είναι κατάλληλες, θα ακολουθηθεί διαδρομή ενός (1) κλασικού Ολυμπιακού Τριγώνου (Εκκίνηση – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 - 1(τερματισμός), μήκους 12 ν.μ. περίπου, με δυνατότητα επιβράχυνσης.


Οι λεπτομέρειες για τη διαδρομή θα ανακοινωθούν με τις Οδηγίες Πλου. Το είδος της διαδρομής και οι αποστάσεις θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες ανέμου. Θα υπάρχει πρόβλεψη εναλλακτικής διαδρομής σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες.

 Επίσημος Πίνακας Ανακοινώσεων Αγώνα