"ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2021 Εις μνήμη Μιχ. Λυκουρόπουλου"

O ΣΕΑΝΑΤΚ προκηρύσσει τον ιστιοπλοϊκό αγώνα «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2021 – Εις μνήμη Μιχ.Λυκουρόπουλου» για σκάφη ανοικτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORC (International,Club ή Non-Spinnaker) και IRC. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021 στην περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Παρασκευή 3/9/2021 20:00 Λήξη χρονικού ορίου δηλώσεων συμμετοχής.
Σαββατο 4/9/2021 11:00 Ανάρτηση των Οδηγιών Πλού στον Πίνακα Ανακοινώσεων
Κυριακή 5/9/2021 11:00 Εκκίνηση Αγώνα : Φάληρο – Ν. Λαγούσα αριστερά (περιστροφή) – Φάληρο (απόσταση 24 ν.μ. περίπου).

Περιορισμός πλού: Τα σκάφη οφείλουν να διέλθουν ανάμεσα
στη Μεγάλη και τη μικρή Λαγούσα.

 ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΓΩΝΑ