ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΣΕΑΝΑΤΚ 2022

 

O ΣΕΑΝΑΤΚ προκηρύσσει τον ιστιοπλοϊκό αγώνα «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΣΕΑΝΑΤΚ 2022» για σκάφη ανοικτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORC International, ORC Club και IRC. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 22 Μαίου 2022 στην περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου σε τριγωνικό στίβο.

Πέμπτη 19/5/2022 20:00 Λήξη χρονικού ορίου δηλώσεων συμμετοχής.
Παρασκευή 20/5/2022 20:00 Ηλετρονική αποστολή των Οδηγιών Πλού.
Κυριακή 22/5/2022 11:00 Εκκίνηση Αγώνα σε τριγωνικό στίβο.

Εφόσον οι συνθήκες είναι κατάλληλες, θα ακολουθηθεί διαδρομή ενός (1) κλασικού Ολυμπιακού Τριγώνου (Εκκίνηση – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 - 1(τερματισμός), μήκους 12 ν.μ. περίπου, με δυνατότητα επιβράχυνσης.


Οι λεπτομέρειες για τη διαδρομή θα ανακοινωθούν με τις Οδηγίες Πλου. Το είδος της διαδρομής και οι αποστάσεις θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες ανέμου. Θα υπάρχει πρόβλεψη εναλλακτικής διαδρομής σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες.