"ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2022 Εις μνήμη Μιχ. Λυκουρόπουλου"

O ΣΕΑΝΑΤΚ προκηρύσσει τον ιστιοπλοϊκό αγώνα «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2022» για σκάφη ανοικτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORC International, ORC Club και IRC. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022 στην περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Παρασκευή 2/9/2022 20:00 Λήξη χρονικού ορίου δηλώσεων συμμετοχής.
Σαββατο 3/9/2022 11:00 Ανάρτηση των Οδηγιών Πλού στον Πίνακα Ανακοινώσεων
Κυριακή 4/9/2022 11:00 Εκκίνηση Αγώνα : Φάληρο – Ν. Λαγούσα αριστερά (περιστροφή) – Φάληρο (απόσταση 24 ν.μ. περίπου).

Περιορισμός πλού: Τα σκάφη οφείλουν να διέλθουν ανάμεσα
στη Μεγάλη και τη μικρή Λαγούσα.

Επίσημος Πίνακας Ανακοινώσεων