ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΣΕΑΝΑΤΚ 2023

 trigono 2023

 

O ΣΕΑΝΑΤΚ προκηρύσσει τον ιστιοπλοϊκό αγώνα «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΣΕΑΝΑΤΚ 2023» για σκάφη ανοικτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORC International και ORC Club. Οαγώνας θα διεξαχθείτην Κυριακή 11 Ιουνίου 2023 στην περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Παρασκευή 9/6/2023 20:00 Λήξη χρονικού ορίου δηλώσεων συμμετοχής.
Σάββατο 10/6/2023 11:00 Ανάρτηση των Οδηγιών Πλού στον Πίνακα Ανακοινώσεων.
Κυριακή 11/6/2023 11:00 Εκκίνηση Αγώνα σε τριγωνικό στίβο.

 

Εφόσον οι συνθήκες είναι κατάλληλες, θα ακολουθηθεί διαδρομή ενός (1) κλασικού Ολυμπιακού Τριγώνου (Εκκίνηση -1-2-3-1-3-1 (τερματισμός), μήκους 12 ν.μ. περίπου, με δυνατότητα επιβράχυνσης. Οι λεπτομέρειες για τη διαδρομή θα ανακοινωθούν με τις Οδηγίες Πλου. Το είδος της διαδρομής και οι αποστάσεις θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες ανέμου. Θα υπάρχει πρόβλεψη εναλλακτικής διαδρομής σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες.

 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΓΩΝΑ