Πρακτική Εκπαίδευση

Εξήντα τέσσερις (64) ώρες πρακτικής που γίνεται επάνω σε σκάφος.

  1. Περιγραφή του σκάφους και του εξοπλισμού του
  2. Ναυτικοί κόμποι, ορολογία, πανιά
  3. Ορτσα πλεύσεις, αναστροφές(τακ)
  4. Πρίμα πλεύσεις, υποστροφές (μπόντζες), μπαλόνι
  5. Χειρισμοί σκάφους με δυσμενείς συνθήκες, μουδάρισμα
  6. Σωστικά και πυροσβεστικά μέσα του πλοίου και τρόποι χειρισμού τους
  7. Χρήση ραδιοτηλεφώνου, σήματα ασφαλείας και κινδύνου
  8. Άνθρωπος στη θάλασσα
  9. Πλοήγηση με πυξίδα, πορεία-στίγμα-διόπτευση,φάροι
  10. Αγκυροβόλιο και δέσιμο του σκάφους, χειρισμοί σε λιμάνι