"ΜΕΘΑΝΑ 2016"

Συνοπτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Πέμπτη 13/10/2016 20:00 Λήξη χρονικού ορίου δηλώσεων συμμετοχής.

Παρασκευή 14/10/2016 20:00 Συγκέντρωση Κυβερνητών στα γραφεία του ΣΕΑΝΑΤΚ στη Μαρίνα Δέλτα και παραλαβή Οδηγιών Πλου.

Σάββατο 15/10/2016 10:30 Εκκίνηση 1ης ιστιοδρομίας: Φάληρο – Μέθανα (απόσταση 26 ν.μ.)

Κυριακή 16/10/2016 10:30 Εκκίνηση 2ης ιστιοδρομίας : Μέθανα – Φάληρο (απόσταση 26 ν.μ.)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΘΑΝΑ 2016

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ