"ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2019 - Εις μνήμη Μιχάλη Λυκουρόπουλου"

O ΣΕΑΝΑΤΚ προκηρύσσει τον ιστιοπλοϊκό αγώνα «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2019 – Εις μνήμη Μιχ. Λυκουρόπουλου» για σκάφη ανοικτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORC (International, Club ή Non-Spinnaker) και IRC. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019 στην περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Πέμπτη 29/8/2019 20:00 Λήξη χρονικού ορίου δηλώσεων συμμετοχής.
Παρασκευή 30/8/2019 20:00 Συγκέντρωση Κυβερνητών στα γραφεία του ΣΕΑΝΑΤΚ στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δέλτα και παραλαβή Οδηγιών Πλού.
Κυριακή 1/9/2019 10:30 Εκκίνηση Αγώνα : Φάληρο – Ν. Λαγούσα αριστερά (περιστροφή) – Φάληρο (απόσταση 24 ν.μ. περίπου).

Περιορισμός πλού: Τα σκάφη οφείλουν να διέλθουν ανάμεσα
στη Μεγάλη και τη μικρή Λαγούσα.

Ηλεκτρονική Αίτηση