"ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2019"

 

Ο ΝΟΤΚ, ο ΝΑΟΕΦ, ο ΣΕΑΝΑΤΚ και ο ΙΟΠ – ΔΕΗ, προκηρύσσουν το «2ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2019» για σκάφη με πιστοποιητικό ισοζυγισμού ORCi, ORC Club, που περιλαμβάνει τους αγώνες:
ΚΟΡΦΟΣ - ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΑΣΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ το Σάββατοκύριακο 7 – 8 Σεπτεμβρίου 2019
ΑΓΚΙΣΤΡΙ το Σαββατοκύριακο 21 – 22 Σεπτεμβρίου 2019
ΜΕΘΑΝΑ, το Σαββατοκύριακο 12 – 13 Οκτωβρίου 2019. 

ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2019