"ΜΕΘΑΝΑ 2023"

O ΣΕΑΝΑΤΚ προκηρύσσει τον ιστιοπλοϊκό αγώνα «ΜΕΘΑΝΑ 2023» για σκάφη ανοικτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORC International και ORC Club. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο και την Κυριακή 14 & 15 Οκτωβρίου 2023 στην περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου.

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Πέμπτη 12/10/2023 , 17:00 Λήξη χρονικού ορίου δηλώσεων συμμετοχής.

Παρασκευή  13/10/2023, 11:00 Ανάρτηση Οδηγιών Πλού στον Πίνακα Ανακοινώσεων.

Παρασκευή  13/10/2023, 18:30 Συγκέντρωση Κυβερνητών (Γραφεία ΣΕΑΝΑΤΚ)

Σάββατο 14/10/2023, 10:30 Εκκίνηση 1ης ιστιοδρομίας: Φάληρο – Ν. Φλέβες (αριστερή περιστροφή) – Φάληρο (απόσταση 26 ν.μ. περίπου)

Κυριακή 15/10/2023, 12:00 Εκκίνηση 2ης ιστιοδρομίας: Φάληρο – Ν. Κασίδι(αριστερή περιστροφή) – Φάληρο (απόσταση 20 ν.μ. περίπου)

 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΓΩΝΑ