ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2024

 

O ΣΕΑΝΑΤΚ προκηρύσσει τον ιστιοπλοϊκό αγώνα «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2024» για σκάφη ανοικτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORC International και ORC Club.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 8 Ιουνίου 2024 στην περιοχή του Φαληρικού Δέλτα,ανοικτά της Ναυταθλητικής Μαρίνας Καλλιθέας.

Πέμπτη 6/6/2024 20:00 Λήξη χρονικού ορίου δηλώσεων συμμετοχής.
Παρασκευή 7/6/2024 16:00 Ανάρτηση των Οδηγιών Πλού στον ΠίνακαΑνακοινώσεων.
                                        19:00 Συγκέντρωση Κυβερνητών στα γραφεία ΣΕΑΝΑΤΚ
Σάββατο 8/6/2024 11:00 Εκκίνηση Αγώνα σε τριγωνικό στίβο.

Εφόσον οι συνθήκες είναι κατάλληλες, θα ακολουθηθεί διαδρομή ενός (1) κλασικού Ολυμπιακού Τριγώνου (Εκκίνηση -1-2-3-1-3-1 (τερματισμός), μήκους 12 ν.μ. περίπου, με δυνατότητα επιβράχυνσης.

Οι λεπτομέρειες για τη διαδρομή θα ανακοινωθούν με τις Οδηγίες Πλου. Το είδος της διαδρομής και οι αποστάσεις θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες ανέμου.Θα υπάρχει πρόβλεψη εναλλακτικής διαδρομής σε περίπτωση που οισυνθήκες δεν είναι κατάλληλες.

 Επίσημος Πινακας Ανακοινώσεων